Personal.

     
Thor Boström - VD och ägare
Lotta Abrahamsson - Ekonomi, admin,kök
Anders Bergström - Bagare, Konditoransvarig
Veronica Axelsson - Kök, kassaansvarig
Anna Larsson - Bagare, konditor, städansvarig
Amanda Fahlgren - Konditor, bagare
Malin Marklund - Kassa
Åsa Sjölund - Kök
Nicolina Boström - Kök, kassa
Inga-Lena Bergström - Kök
Emma Kassman - Kök, kassa
Olivia Holmström – Kök,Kassa
Amanda Marklund – Kök,Kassa
Emma Paldanius – Kök,Kassa
Maja Forsman – Kök,Kassa
Julia Arvidssson – Kök,Kassa
Eve Hedlund - Städ
Pemika Kaewdvangta - Städ

Ring in beställningar på 0910-10302
(Mailen kollas inte dagligen)